Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Obchodní jméno společnosti je Farma u svaté Anny s.r.o., se sídlem Dřevčice 42, 250 01 Dřevčice, IČO: 05155533.
 • Vlastníme internetovou stránku www.farmarsky-obchudek.cz. (dále jen "stránka"), na které provozujeme internetový obchod s kvalitními potravinami vlastní domácí výroby.
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (Farma u svaté Anny s.r.o.) a kupujícím (zákazník) zboží v internetovém obchodě www.farmarsky-obchudek.cz. VOP spolu s potvrzenou objednávkou tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující je vázán VOP okamžikem odeslání objednávky, kterým stvrzuje, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.
 • Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které kupní smlouva neupravuje, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634 / 1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • V případě změny VOP Vás na nové znění upozorníme a na stránkách budete mít možnost se s nimi seznámit před odesláním Vaší objednávky. Nové VOP jsou závazné okamžikem odeslání Vaší objednávky.

 

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • V našem internetovém obchodě, má kupující možnost si objednat potraviny z naší domácí výroby.
 • Minimální hodnota objednávky je stanovena na 300 Kč.
 • Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby.
 • Zboží si kupující vybere z nabídky internetového obchodu, přidáním zvoleného výrobku je průběžně vyplňován objednávkový formulář. Kupující, si v dalším kroku zvolí způsob převzetí zboží a druh platby. Před odesláním objednávky, má kupující vždy možnost zkontrolovat její obsah, zvolený způsob dopravy a platby, své kontaktní údaje a zejména i konečnou cenu. Případně může kupující svou objednávku opravit. Kupující musí být plnoletý a k realizaci objednávky musí uvést pravdivé a úplné informace požadované v objednávkovém formuláři.
 • Po odeslání objednávky, kupujícímu přijde na uvedenou emailovou adresu od prodávajícího zpráva potvrzující její přijetí.

 

NEDOSTUPNOST ZBOŽÍ

 • Jelikož je zboží závislé na našem chovu, nemůžeme nést odpovědnost za nepředvídatelné okolnosti, které mohou dodávky zpozdit či úplně zrušit. V případě, že takováto situace nastane, bude o tom kupující informován (emailem nebo telefonicky). Pokud to bude možné, navrhneme kupujícímu možnost dodání náhradního zboží obdobného druhu a ceny. V některých případech ale může dojít k nedodání zboží bez možnosti náhrady za alternativu. Cena objednávky bude v takovém případě o hodnotu nedodaného zboží snížena a kupující bude o stavu informován (emailem nebo telefonicky).

 

CENA, PLATBA A ZPŮSOB DORUČENÍ ZBOŽÍ

 • U každého zboží v internetovém obchodu jsou ceny prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Cena vždy odpovídá uvedenému množství produktu (kg, bal., litr, svazek, ks apod.).
 • Prodávající si vyhrazuje právo ceny produktů změnit (snížit/zvýšit) a to s platností ode dne uveřejnění nových cen na internetové stránce farmarsky-obchudek.cz. Takováto změna ceny se nevztahuje na produkty již objednané Kupujícím.
 • Odesláním objednávky kupující vyslovuje svůj souhlas s převzetím a zaplacením objednaného zboží.
 • Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.
 • Kupující má možnost vybrat si platbu z následujících možností:
  • Hotově – při osobním převzetí
  • Dobírkou - kupující zboží zaplatí doručovací službě při převzetí zásilky
  • Platba předem na účet - číslo účtu a variabilní symbol obdrží zákazník e-mailem při potvrzení objednávky.
 • Za osobní převzetí není účtován žádný poplatek. Při přepravě zboží přepravní společností je účtován poplatek ve výši 150 Kč při objednávce do 800 Kč, 100 Kč při objednávce 800 - 1000 Kč. Při objednávce nad 1000 Kč je doprava zdarma. Zavážíme pouze oblast Praha, Říčany, Břežany. 
 • Nebezpečí škod na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 

REKLAMACE, VADY ZBOŽÍ, ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 • Kupující může zrušit objednávku do 12 hodin od uzavření objednávky nebo v poslední části dodávky (předání objednávky), a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.
 • V případě, že v dodávce některé zboží chybí nebo je poškozené informuje o tom kupující do 12 hodin od převzetí zboží prodávajícího, a to telefonicky nebo prostřednictvím emailu zaslaného na objednávky@farmarsky-obchudek.cz. Kupující uvede popis vady zboží, případně doplní zprávu a fotku nedostatku.
 • Kupující může u prodávajícího uplatnit, při převzetí nárok na vrácení zboží či na poskytnutí přiměřené slevy z ceny zboží. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 • S ohledem na charakter zboží, které se rychle kazí, není kupující dle § 1837 písm. e) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

REGISTRACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Na stránce www.farmarsky-obchudek.cz se může zaregistrovat osoba starší 18ti let. Požadované údaje přitom uvádí pravdivě a úplně a při jejich změně je průběžně aktualizuje.
 • Prodávající má právo registraci zrušit (v případě dlouhodobé nečinnosti či duplicity účtů apod.)
 • Osobní údaje zákazníků uvedené v objednávkovém formuláři nebo při registraci prodávající shromažďuje pouze v rozsahu nezbytném pro uskutečnění obchodu. V takovémto rozsahu je také sděluje obchodním partnerům realizujícím prodej zboží (např. smluvní dopravce).
 • Kupující vyslovuje svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení uzavřením kupní smlouvy a to až do doby odvolání takového souhlasu. Prodávající se zavazuje nezpřístupnit osobní údaje o kupujících získané svojí obchodní činností žádné další osobě. Dále se zavazuje zabezpečit databázi s osobními údaji kupujících proti zneužití.
 • Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům prostřednictvím registrovaného přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto VOP tvoří ve spojení s objednávkou zboží na stránkách www.farmarsky-obchudek.cz úplnou dohodu o kupní smlouvě. Stane-li se některá část smlouvy neplatná, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti.
 • Smlouva se řídí českým právem a veškeré spory jsou příslušné českým soudům.
 • Na stránkách jsou uvedené informace o produktech, jejich název, cena a prodávané množství. Dále jsou zde uvedeny popisy zboží, případně způsob jejich použití, které má usnadnit jejich přípravu a konzumaci. Tento druh informací má pouze doporučující charakter a nezakládá jakoukoli odpovědnost prodávajícího za nakládání kupujícího se zbožím.
 • Společnost Farma u svaté Anny s.r.o. nemůže zaručit bezchybné a nepřerušené fungování webových stránek www.farmarsky-obchudek.cz ani neodpovídá za funkčnost a kompatibilitu stránek se softwarem zákazníka. Zároveň si prodávající vyhrazuje právo kdykoli omezit přístup na své webové stránky, a to především z důvodu jejich aktualizace a údržby.
 • Obsah stránky (fotografie, texty, obrázky a jiná grafická díla, ochranné známky apod.) je ve výlučném vlastnictví společnosti Farma u svaté Anny s.r.o. a bez předchozího souhlasu nesmí být užit jakoukoli jinou třetí stranou.

 

SOUBORY COOKIES

 • Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies, které nám pomáhají anonymně analyzovat, kdo k nám zavítal a co jej zajímá. Použití cookies je možné zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Náš web používá funkci Google Remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google http://www.google.com/settings/ads.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. ledna 2017.